© Copyright Dominik Hąc 2020

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOMINIK HĄC

Adwokat Dominik Hąc

DANE KONTAKTOWE

 

 669-954-378   

 

 dominik.hac@gmail.com

 

 ul. Dolnych Wałów 7

 

 44 - 100 Gliwice

669-954-378

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOMINIK HĄC

Adwokat Dominik Hąc
Adwokat Dominik Hąc
Adwokat Dominik Hąc
 • poradnictwo w zakresie zasad przetwarzania i ochrony danych, 
 • tworzenie dokumentacji zgodnej z RODO, 
 • przeprowadzanie audytów,
 • prowadzenie szkoleń,
 • tworzenie i opiniowanie umów powierzenia danych.

Ochrony danych osobowych: 

 • tworzenie i opiniowane umów handlowych (umowy zlecenia, o dzieło, współpracy, dostawy, NDA, sponsoringu, rebrandingu, zakazu konkurencji, najmu lokali,  przeniesienia prawa autorskich, tworzenia projektów i innych zagadnień występujących w praktyce obrotu gospodarczego),
 • zabezpieczenia umów, 
 • prowadzenie spraw gospodarczych przed sądem,
 • tworzenie dokumentacji w e-commerce, 
 • reprezentowanie pracodawców w sporach z pracownikami,  
 • prawo autorskie, 
 • sporządzanie opinii prawnych. 

Prawo gospodarcze, w tym: 

 • dochodzenie praw pracowników w związku z bezpodstawnym rozwiązaniem stosunku pracy (odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, dochodzenie odszkodowań), 
 • odwołania od kar dyscyplinarnych
 • sprawy dotyczące zakazu konkurencji w stosunku pracy,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Prawo pracy, w tym:

 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem ciała bądź rozstrojem zdrowia,
 • błędy medyczne,
 • dochodzenie roszczeń w związku z wypadkami komunikacyjnymi,
 • ochrona przez bezpodstawną egzekucją,
 • unieważnianie umów frankowych,
 • ochrona praw konsumentów,
 • dochodzenie należności w związku z niewykonaniem bądź niewłaściwym wykonaniem umów,
 • dochodzenie zwrotu tzw. opłat likwidacyjnych,
 • ochrona dóbr osobistych i wizerunku.

SPECJALIZACJE I ZAKRES USŁUG

Prawo cywilne, w szczególności:

Adwokat Dominik Hąc