© Copyright Dominik Hąc 2020

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOMINIK HĄC

Adwokat Dominik Hąc

DANE KONTAKTOWE

 

 669-954-378   

 

 dominik.hac@gmail.com

 

 ul. Dolnych Wałów 7

 

 44 - 100 Gliwice

04 maja 2023

Spłacony kredyt frankowy – czy wciąż można odzyskać środki ?

TSUE: Powództwo wniesione w celu stwierdzenia nieuczciwego charakteru postanowienia nie może podlegać żadnemu terminowi przedawnienia.”

 

Ważne orzeczenie TSUE w sprawie kredytów frankowych.

 

Czy okoliczność, że kredytobiorca dokonał całkowitej spłaty kredytu stoi na przeszkodzie unieważnieniu nieuczciwej umowy i odzyskaniu nadpłaconych kwot ? Otóż – jak wynika ze stanowiska TSUE – całkowita spłata kredytu nie stanowi tu żadnej przeszkody. Przeciwnie, jak wskazał TSUE, konsument musi mieć możliwość powołania się na nieuczciwy charakter warunku umownego „w każdym czasie”. Powództwo wniesione przez konsumenta w celu stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem nie może podlegać żadnemu terminowi przedawnienia

 

Z kolei odnośnie zwrotu kwot nienależnie wpłaconych przez konsumenta  na podstawie takich nieuczciwych warunków TSUE wyjaśnił, że bieg terminu ich przedawnienia może rozpocząć się dopiero wtedy, gdy konsument dowiedział się o całości swoich praw w tym zakresie. Jeśli więc konsument, spłacając kredyt w całości, nie wiedział że ma możliwość zakwestionowania umowy, bieg terminu przedawnienia jego roszczeń o zwrot nienależnych świadczeń w ogóle nie rozpoczyna biegu.

 

Orzeczenie TSUE ma bardzo duże znaczenie praktyczne - otwiera konsumentom drogę do dochodzenia roszczeń przeciwko bankom  nawet wiele lat po tym, gdy kredyt został w całości spłacony.

 

Stanowisko TSUE wyrażone zostało w orzeczeniu z dnia 10 czerwca 2021r., sygn. C‑776/19 do C‑782/19.

 

669-954-378

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOMINIK HĄC