KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOMINIK HĄC

669-954-378

Postanowienia umowy kredytowej dające bankowi prawo do swobodnego ustalania kursów służących przeliczeniom walutowym są sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego - uznał Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w dniu 28 kwietnia 2022r. (sygn. III CZP 40/22). Dodajmy, iż jest to wadliwość z którą przepisy kodeksu cywilnego wiążą nieważność dotkniętej nią czynności. 

 

Jest to kolejne już orzeczenie w którym Sąd Najwyższy w stanowczy sposób wskazał na sprzeczność z prawem tzw. klauzul indeksacyjnych odwołujących się do wewnętrznych tabel kursowych banków, powszechnie stosowanych przez banki w umowach kredytów frankowych. Uchwała ta zawiera jednak istotną nowość. Dotąd Sąd Najwyższy wypowiadał się co do tego rodzaju postanowień głównie w kontekście ich tzw. abuzywności (tj. rażącego naruszenia interesów konsumentów, o którym mowa w art. 385(1) k.c.). Tymczasem w omawianej uchwale Sąd Najwyższy wskazał na dodatkową, odrębną podstawę prawną uznania całej umowy kredytu za nieważną. Może okazać się to kluczowe w przypadku tych spraw frankowych, w których przepisy dotyczące abuzywności okazują się niewystarczające dla unieważnienia umowy. Może mieć to miejsce przykładowo w przypadku uznania przez sąd iż kredytobiorcy nie przysługuje status konsumenta bądź (co również się zdarza) iż doszło do indywidualnego uzgodnienia postanowień umowy. W konsekwencji treść uchwały może m.in. otwierać drogę do unieważnia umowy kredytu frankowego nie tylko konsumentom, ale również przedsiębiorcom

 

 UZYSKAJ PROFESJONALNĄ POMOC

W  SPRAWIE FRANKOWEJ

Skutecznie pomogliśmy już z wielu Kredytobiorcom.

Bezpłatna analiza umowy. 

Kontakt telefoniczny: 669 954 378

kontakt mailowy: dominik.hac@gmail.com

Więcej o ofercie Kancelarii

 

Pełna treść uchwały:

 

III CZP 40/22, skład 3 sędziów, data orzeczenia: 28 kwietnia 2022 r.

 

"Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 3851 k.c."

 

Zobacz też:

Co daje unieważnienie umowy kredytu frankowego ? 

Unieważnienie umów frankowych

 

Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

02 czerwca 2022

DANE KONTAKTOWE

 

 669-954-378   

 

 dominik.hac@gmail.com

 

 ul. Dolnych Wałów 7

 

 44 - 100 Gliwice

 

Adwokat Dominik Hąc

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOMINIK HĄC

© Copyright Dominik Hąc 2020