09 lipca 2021
Najprościej rzecz ujmując, w przypadku unieważnienia umowy, uważa się ją za nigdy niezawartą. W związku z tym zobowiązanie kredytobiorcy z tytułu umowy kredytu ulega „wyzerowaniu”, zaś strony zobowiązane są zwrócić sobie wszystko, co sobie nawzajem świadczyły. W konsekwencji powstają dwa roszczenia: roszczenie Banku o zwrot tego, co faktycznie wypłacił kredytobiorcy
15 kwietnia 2021
Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc w zakresie prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności umów frankowych.  Posiadamy w tym zakresie bogate, poparte sukcesami doświadczenie. Oferujemy przejrzyste, konkurencyjne warunki współpracy.  Na bieżąco śledzimy orzecznictwo sądowe w zakresie dotyczącym frankowiczów ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądów w Gliwicach oraz w apelacji katowickiej tak, by zapewnić naszym
16 czerwca 2020
W uzasadnieniu Wyroku z dnia 11 grudnia 2019r., akt V CSK 382/18,  Sąd Najwyższy przedstawił obszerne i – co warto podkreślić – korzystne dla frankowiczów stanowisko dotyczące unieważniania umów o kredyty frankowe. Być może sytuacja frankowiczów jeszcze nigdy nie była tak dobra.  W wyroku poruszono m.in. następujące zagadnienia: niedozwolony charakter
20 maja 2020
Fotografie, wpisy a nawet materiały video, zamieszczane przez użytkowników portali społecznościowych, coraz częściej bywają wykorzystywane jako dowody, zwłaszcza w sprawach o rozwód czy alimenty. Jest to możliwe, ponieważ kodeks cywilny wymienia jedynie przykładowo, co może być dowodem – mówiąc inaczej, dowodem w sprawie cywilnej może być w zasadzie wszystko, co
14 maja 2020
Chcąc starać się o rozwód występujemy do sądu z pismem procesowym zwanym pozwem, a podczas postępowania musimy udowodnić określone okoliczności; ich nieudowodnienie spowoduje oddalenie naszego powództwa. Jakie są to okoliczności ? Sąd orzeka rozwód wówczas kiedy ustali, że pomiędzy małżonkami doszło do „trwałego i zupełnego rozkładu pożycia” (art. 56 ust.
17 kwietnia 2020
Jak uzyskać od ubezpieczyciela wyższe odszkodowanie za uszkodzony w wypadku samochód ? Odwołaj się od decyzji ubezpieczyciela. Zastępowanie oryginalnych części tańszymi zamiennikami, zaniżanie rzeczywistych kosztów naprawy pojazdu, odmowa zwrotu kosztów holowania bądź kosztów najmu pojazdu zastępczego, obniżanie odszkodowań w związku z tzw. amortyzacją ... - to tylko kilka z najczęstszych

PUBLIKACJE I PORADY

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOMINIK HĄC

669-954-378

DANE KONTAKTOWE:

669-954-378

dominik.hac@gmail.com 

ul. Dolnych Wałów 7,

44-100 Gliwice

Adwokat Dominik Hąc

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOMINIK HĄC

© Copyright Dominik Hąc 2020