07 września 2021
Uzyskaj pomoc w sprawie frankowej Sprawdź co daje unieważnienie umowy kredytu frankowego Przypomnijmy, że w styczniu tego roku  Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego wystąpiła z wnioskiem do całej Izby Cywilnej SN o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów frankowych (sygn. III CZP 11/21). Chodzi o sześć pytań dotyczących m.in. następujących zagadnień:
09 lipca 2021
Najprościej rzecz ujmując, w przypadku unieważnienia umowy, uważa się ją za nigdy niezawartą. W związku z tym zobowiązanie kredytobiorcy z tytułu umowy kredytu ulega „wyzerowaniu”, zaś strony zobowiązane są zwrócić sobie wszystko, co sobie nawzajem świadczyły. W konsekwencji powstają dwa roszczenia: roszczenie Banku o zwrot tego, co faktycznie wypłacił kredytobiorcy
15 kwietnia 2021
Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc w zakresie prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności umów frankowych.  Posiadamy w tym zakresie bogate, poparte sukcesami doświadczenie. Oferujemy przejrzyste, konkurencyjne warunki współpracy.  Na bieżąco śledzimy orzecznictwo sądowe w zakresie dotyczącym frankowiczów ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądów w Gliwicach oraz w apelacji katowickiej tak, by zapewnić naszym
16 czerwca 2020
W uzasadnieniu Wyroku z dnia 11 grudnia 2019r., akt V CSK 382/18,  Sąd Najwyższy przedstawił obszerne i – co warto podkreślić – korzystne dla frankowiczów stanowisko dotyczące unieważniania umów o kredyty frankowe. Być może sytuacja frankowiczów jeszcze nigdy nie była tak dobra.  W wyroku poruszono m.in. następujące zagadnienia: niedozwolony charakter
20 maja 2020
Fotografie, wpisy a nawet materiały video, zamieszczane przez użytkowników portali społecznościowych, coraz częściej bywają wykorzystywane jako dowody, zwłaszcza w sprawach o rozwód czy alimenty. Jest to możliwe, ponieważ kodeks cywilny wymienia jedynie przykładowo, co może być dowodem – mówiąc inaczej, dowodem w sprawie cywilnej może być w zasadzie wszystko, co
14 maja 2020
Chcąc starać się o rozwód występujemy do sądu z pismem procesowym zwanym pozwem, a podczas postępowania musimy udowodnić określone okoliczności; ich nieudowodnienie spowoduje oddalenie naszego powództwa. Jakie są to okoliczności ? Sąd orzeka rozwód wówczas kiedy ustali, że pomiędzy małżonkami doszło do „trwałego i zupełnego rozkładu pożycia” (art. 56 ust.

PUBLIKACJE I PORADY

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOMINIK HĄC

669-954-378

DANE KONTAKTOWE

 

 669-954-378   

 

 dominik.hac@gmail.com

 

 ul. Dolnych Wałów 7

 

 44 - 100 Gliwice

 

Adwokat Dominik Hąc

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOMINIK HĄC

© Copyright Dominik Hąc 2020